Hotel Lamu House

Po Box 471 Lamu - Kenya, Lamu, Kenia Ver ubicación
Hotel Lamu House
Po Box 471 Lamu - Kenya, Lamu, Kenia

Información general del hotel Lamu House