Hotel Tokyu Bizford Hakata (Fukuoka-shi)

1-2-23 HAKATAEKIMAE,HAKATA-KU,, Fukuoka-shi, Japón Ver ubicación
Hotel Tokyu Bizford Hakata
1-2-23 HAKATAEKIMAE,HAKATA-KU,, Fukuoka-shi, Japón
Tokyu Bizford Hakata - Hotel - 1
Hotel
Tokyu Bizford Hakata - Hotel - 2
Hotel
Tokyu Bizford Hakata - Hotel - 3
Hotel
Tokyu Bizford Hakata - General - 4
General
Tokyu Bizford Hakata - General - 5
General
Tokyu Bizford Hakata - General - 6
General
Tokyu Bizford Hakata - General - 7
General
Tokyu Bizford Hakata - Habitación - 8
Habitación
Tokyu Bizford Hakata - Habitación - 9
Habitación
Tokyu Bizford Hakata - Habitación - 10
Habitación
Tokyu Bizford Hakata - Habitación - 11
Habitación
Tokyu Bizford Hakata - Habitación - 12
Habitación
Tokyu Bizford Hakata - Habitación - 13
Habitación
Tokyu Bizford Hakata - Habitación - 14
Habitación
Tokyu Bizford Hakata - Restaurante - 15
Restaurante
Tokyu Bizford Hakata - Restaurante - 16
Restaurante
Tokyu Bizford Hakata - Restaurante - 17
Restaurante
Tokyu Bizford Hakata - Restaurante - 18
Restaurante
Tokyu Bizford Hakata - Restaurante - 19
Restaurante

Información general del hotel Tokyu Bizford Hakata

Conoce el Tokyu Bizford Hakata

Más información de los hoteles dentro de poco tiempo.

Servicios del hotel Tokyu Bizford Hakata

  • Servicio de recepción 24 h

Opiniones del hotel Tokyu Bizford Hakata